Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.
„Zakup środków trwałych w celu ograniczenia negatywnego wpływu brexit na działalność Firmy Jeleniewski” nr PBAR.02.01.00-00-0388/23
zapraszamy do składania ofert na dostawę nowych urządzeń:
Część I Koparko-ładowarka (1 szt.),
Część II Minikoparka (1 szt.),
Część III Minikoparka z wiertłami (1 szt.).
 
Załączniki do pobrania:
Oferty należy przesyłać w formie i terminie przewidzianym w treści zapytania ofertowego.

Drukuj