Re-Open UK - ograniczamy negatywny wpływ brexit i poszerzamy ofertę

FIRMA JELENIEWSKI” - JAROSŁAW JELENIEWSKI realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK
„Zakup środków trwałych w celu ograniczenia negatywnego wpływu brexit na działalność Firmy Jeleniewski”

Celem projektu jest zakup 3 nowych środków trwałych – koparko-ładowarki oraz dwóch minikoparek, w tym jednej z wiertłami.
Inwestycje te pozwolą zniwelować skutki brexit, które negatywnie wpłynęły na Firmę Jeleniewski. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć pozycję konkurencyjną Firmy.

Dzięki realizacji projektu FIRMA JELENIEWSKI wprowadzi do oferty szereg nowych usług polegających między innymi na:
wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych,
wykonywaniu instalacji gazowych ,
wykonywaniu instalacji elektrycznych na zewnątrz budynków.

Powyższe usługi skupione na kładzeniu sieci i wykonywaniu przyłączeń skierowane są zarówno do sektora publicznego, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Zasięg świadczenia nowej oferty to głównie rynek lokalny oraz regionalny (woj. kujawsko-pomorskie).

Wartość ogółem projektu 236 506,86 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 192 282,00 EUR
 


Drukuj